Välkommen

Mitt namn är Henrik Libell, och jag kommer här i form av ett online-CV presentera mig själv kort för er.
Sidan är under ständig uppbyggnad.

Vänligen, Henrik

Min utbildning

Göteborgs Universitet - [Avslutat] M.Sc. i IT Management
Examensuppsats: Prognos för offentlig sektor: Molnigt, med chans för IT som en tjänst. En undersökning av den offentliga sektorns användande av IT som en tjänst, samt molnets inblandning.

Klicka här för att ladda ner min mastersuppsats!

Högskolan i Halmstad - [Avslutat] Fil.Kand. med Informatik som huvudämne
Examensuppsats: Riktlinjer för Implementationen av Business Intelligence inom Sjukvården. En explorativ studie av sjukvården i Region Halland.

Klicka här för att ladda ner min kandidatuppsats!

Kontaktinformation

Henrik Libell
Köpenhamnsvägen 43A
217 71 Malmö

Mobiltelefon: 0733-44 58 56
E-mail: henke@libells.se
LinkedIn: http://se.linkedin.com/in/henriklibell/